Pradžia
EN

Sporto rėmimas

RIO01Loterijos – pagrindinis olimpinio ir paralimpinio judėjimo finansavimo šaltinis Lietuvoje. Taip pat – svarbus paramos šaltinis mėgėjiškam ir profesionaliam sportui.

Lietuvos Loterijų įstatymas numato, kad 8 proc. visų loterijų pardavimų keliauja paramai ar labdarai. EULOTO atveju tai reiškia, kad 8 centai nuo kiekvieno euro, skirto loterijos bilietui, tenka tiesiogiai paramai. Ir visi loterijų dalyviai – svarbiausia šios paramos dalis.

Iš viso sporto rėmimui EULOTO 2018 m. skyrė 1,39 mln. eurų. 2017 m. – 1,1 mln. eurų, 2016 m. – 706 tūkst. eurų. Kasmet – vis daugiau.

EULOTO yra sudariusi ilgalaikės partnerystės susitarimą su Lietuvos paralimpiniu komitetu ir nuosekliai palaikys paralimpinį judėjimą. Loterijų organizatorė taip pat skiria paramą Lietuvos olimpiniam fondui ir olimpiniam judėjimui.