Pradžia
EN

Sporto rėmimas

RIO01Loterijos – pagrindinis olimpinio ir paralimpinio judėjimo finansavimo šaltinis Lietuvoje. Taip pat – svarbus paramos šaltinis mėgėjiškam ir profesionaliam sportui.

Lietuvos Loterijų įstatymas numato, kad 8 proc. visų loterijų pardavimų keliauja paramai ar labdarai. EULOTO atveju tai reiškia, kad 8 centai nuo kiekvieno euro, skirto loterijos bilietui, tenka tiesiogiai paramai. Ir visi loterijų dalyviai – svarbiausia šios paramos dalis.

Iš viso sporto rėmimui EULOTO 2019 m. skyrė 1,91 mln. eurų. 2018 m. – 1,39 mln. eurų, 2017 m. – 1,1 mln. eurų, 2016 m. – 706 tūkst. eurų. Kasmet – vis daugiau.

EULOTO yra sudariusi ilgalaikės partnerystės susitarimą su Lietuvos paralimpiniu komitetu ir nuosekliai palaikys paralimpinį judėjimą. Loterijų organizatorė taip pat skiria paramą Lietuvos olimpiniam fondui ir olimpiniam judėjimui.

Pagal loterijų įstatymą EULOTO, UAB 2020 m. suteiktos paramos vertė ir gavėjų sąrašas skelbiami čia >.

Pagal loterijų įstatymą EULOTO, UAB 2021 m. suteiktos paramos vertė ir gavėjų sąrašas skelbiami čia >.